písek, kamenivo, zemina

UKLÁDKA ZEMINY A recyklace BETONOVÉHO ODPADU
Autodoprava

O nás


Nabízíme prodej a dopravu sypkých materiálu v HradceKrálové. Mezi nabízené materiály patří písek do betonu, kamenivo do betonufrakce 4/8 a 8/16, okrasné a drenážní kamenivo frakce 16/32 a kámen mimo normu(nad 32 mm).

Dále nabízíme prodej hlíny a zahradní zeminy včetně dopravy. 
Dále nabízíme ukládku zeminy a likvidaci betonového stavebního odpadu.

Samotná těžba a úprava kameniva probíhá v báňskémprostoru písáku Dubina. Naše pískovna je vybavena technologií praní kameniva, což zajišťuje maximální kvalitu produkovaného materiálu.

ceník kameniva a zeminy

písek 0/4

185 Kč/t bez DPH

Praný betonářský písek
Vhodný do betonu, splňující normu ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu a ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

kamenivo 4/8

410 Kč/t bez DPH

Přírodní prané kamenivo, vhodné do betonu, splňující normu
Kamenivo splňující normu ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu a ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

kamenivo 8/16

425 Kč/t bez DPH

Přírodní prané kamenivo, vhodné do betonu, splňující normu
Kamenivo splňující normu ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu a ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

okrasné kamenivo 16/32

440 Kč/t bez DPH

Přírodní prané kamenivo, vhodné jako okrasné kamenivo do jezírek a zahrad, drenážní kamenivo.
Kamenivo splňující normu ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu a ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

okrasné kamenivo 32/250

405 Kč/t bez DPH

Přírodní prané kamenivo, vhodné i jako solitérní kamenivo

zemina Tříděná

130 Kč/t bez DPH

Zemina tříděná, vhodná pro zásypy a terénní úpravy kolem novostaveb, násypy apod.

BETONOVÝ RECYKLÁT 0/63

200 Kč/t bez DPH

Vhodný na zpevnění terénu, hrubá podkladní vrstva pod zámkové dlažby, komunikace, chodníky, obsyp základových konstrukcí rodinných domů.Drcené kamenivo - štěrk 4/8

600 Kč/t bez DPH

Vhodné podklad pod zámkovou dlažbu

Drcené kamenivo - štěrk 0/32

400 Kč/t bez DPH

Vhodný na zpevnění terénu, hrubá podkladní vrstva pod zámkové dlažby, komunikace, chodníky, obsyp základových konstrukcí rodinných domů.

Na nabízené kamenivo je možné poskytnout dodatečnou slevu v závislosti na odebraném množství

ceník ukládaných odpadů

Odpady s jiným znečištěním než je uvedeno v ceníku nebudou převzaty ani uloženy v recyklačním středisku
Neukládáme jíl, směsný stavební odpad, plasty, papíry, sádrokartony, plynosilikáty, sklo, stavební keramiku apod.
K veškerým ukládaným odpadům je potřeba doložit laboratorním rozborem vlastností nepřesahující limitní hodnoty tabulky č. 10.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.,

drcení a třídění stavební suti


Provádíme drcení a třídění stavební sutě přímo v místě demolice. Podrcený a roztříděný materiál je možné uložit přímo na stavbě nebo odvézt na místo dalšího uložení, případně uložit v našem sběrném recyklačním dvoře.
Samotné drcení je prováděné čelisťovým drtičem značky Finley J-1160 a třídění pomocí mobilního hrubotřídiče Finley 883.

Cena drcení a třídění přímo na stavbě 30 - 110 Kč/t

J-1160

Čelisťový drtič s tlamou 1000 x 660 mm, kdy maximální kusovitost - až 540 mm a integrovaným mlžícím systémem pro omezení prašnosti. Vhodný pro drcení betonového a směsného stavebního odpadu, železobetonu asfaltu a kameniva do pevnosti 250 MPa. Zařízení je vybaveno magnetickým separátorem ocelové výztuže. Výkon až 350 tun/hod.

Finley 833


Mobilní hrubotřídič s dvouplošinovým vibračním třídičem, třemi vestavěnými haldovacími pasy pasovým podvozkem a diesel/hydraulickým pohonem.
Výkon až 600 tun/hod.

dopravaZajišťujeme vnitrostátní dopravu písku a kameniva vlastním vozovým parkem, případně smluvními externími dopravci. Disponujeme vlastním osmikolovým dvoustranným sklápěčem Renault s nosností 20 tun.
Cena dopravy se pohybuje od 39 - 49 Kč/km bez DPH.
V případě potřeby necháme pro stavební odpad či zeminu přistavit kontejner na požadované místo
Pro konkrétní cenovou nabídku vyplňte poptávkový formulář níže nebo volejte 722 906 906.
Poptávkový formulář

VÝZKUM A VÝVOJ

Volné pozice

Strojník/Řidič
nákladního vozidla

-25 - 35 tisíc korun mzda
- mimořádné odměny
- možnost dalšího rozvoje
- jednosměnný provoz
- práce s moderní technikou
- práce v malém kolektivu

Údržbář/Provozní
zámečník

-25 - 35 tisíc korun mzda
- zajištění údržby a servis třídící linky
- práce na terénních úpravách v okolí pískovny
- občasná nakládka nákladních automobilů
- rozmanitá práce

kontakty

adresa

ulice Pardubická
Hradec Králové
500 04

kontakt


Objednávka/poptávka dopravy a materiálu
tel: 722 906 906
email: peterova@hradeckypisek.cz

otevírací doba

Pondělí - Pátek
7:00 - 15:00